Vòng Lặp OODA - Phương Pháp Ra Quyết Định Và Hành Động Tối Ưu Trong Công Việc
5
149.000đ

Vòng Lặp OODA - Phương Pháp Ra Quyết Định Và Hành Động Tối Ưu Trong Công Việc

5
149.000đ
Thông số sản phẩm
8936066689304
BATRAIFARM