CÔNG TY TNHH BÁ TRAI
Đ/C : Hoài Đức – Lâm Hà – Lâm Đồng – Việt Nam
Email : Info@batraifarm.com
Hotline: +84 1900 1721