tin thị trường

tin thị trường

Chanh dây dự kiến đem về lãi gộp gấp 3,5 lần mảng bò thịt của HNG

(Tiếng Việt) Chanh dây dự kiến đem về lãi gộp gấp 3,5 lần mảng...

对不起,此内容只适用于越南文。
kinh doanh chanh dây đem lại nhiều lợi nhuận cho quốc gia

(Tiếng Việt) Việt Nam là nước xuất khẩu chanh dây thứ 3 thế giới

对不起,此内容只适用于越南文。
Bầu Đức sử dụng quỹ đất còn dôi dư để trồng chanh dây và một số loại cây khác

(Tiếng Việt) Bầu Đức tham gia vào thị trường chanh dây

对不起,此内容只适用于越南文。
Chanh dây Trung Quốc

(Tiếng Việt) Chanh dây tại thị trường Trung Quốc

对不起,此内容只适用于越南文。
Mùa thu hoạch chanh dây tại Trung Quốc

(Tiếng Việt) Lý do chanh dây đang mất giá

对不起,此内容只适用于越南文。