(Tiếng Việt) Chanh dây tăng giá trở lại nhưng người dân lại gặp tình trạng khác

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.