(Tiếng Việt)

  • Phân bón lá chanh dây BATRAIFARM  gồm các loại phân bón chuyên dùng, được nghiên cứu và phát triển cho các giai đoạn phát triển của cây chanh dây. Trong đó BATRAIFARM1 chuyên cho giai đoạn tăng trưởng bao gồm cây cây con và sau thu hoạch.BATRAIFARM2 chuyên cho giai đoạn ra hoa, giúp đậu hoa nhiều hơn. BATRAIFARM3 chuyên cho giai đoạn nuôi trái, giúp trái bóng cứng và lên màu đẹp. BATRAIFARM VS1 gồm 22 chủng vi sinh vật hữu ích không biến đổi gene bản địa, giúp diệt trừ chích hút và trứng như nhện đỏ, nhện trắng … VS1 còn có thể dùng để ủ phân chuồng, xử lý đất …

Showing all 4 results