Chanh dây dự kiến đem về lãi gộp gấp 3,5 lần mảng bò thịt của HNG

0
68
Chanh dây dự kiến đem về lãi gộp gấp 3,5 lần mảng bò thịt của HNG
Chanh dây dự kiến đem về lãi gộp gấp 3,5 lần mảng bò thịt của HNG

 

Tận dụng đất dôi dư tại Việt Nam, Lào và Cambuchia, HNG sẽ tiếp tục đầu tư vào các vườn cây cao su, cọ dầu và một số cây ăn quả khác.

Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (Mã: HNG) vừa công bố tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

Năm 2017, HNG lên kế hoạch doanh thu thuần 4.794 tỷ đồng, tăng 18 tỷ đồng; lợi nhuận gộp 1.509 tỷ đồng. Công ty trình cổ đông không chia cổ tức năm 2017.

Theo kế hoạch 2017 thì mảng kinh doanh cây ăn quả đóng góp rất lớn vào cơ cấu doanh thu.

Mảng chanh dây dù có doanh thu đứng thứ 2 nhưng lợi nhuận gộp đạt 437 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng cao nhất. Trong khi đó, mảng bò dù đem lại 1.240 tỷ đồng doanh thu nhưng lãi gộp chỉ 124 tỷ đồng. Như vậy, chanh dây có lợi nhuận gộp dự kiến gấp 3,5 lần bò thịt.

Chanh dây dự kiến đem về lãi gộp gấp 3,5 lần mảng bò thịt của HNG
Chanh dây dự kiến đem về lãi gộp gấp 3,5 lần mảng bò thịt của HNG

Dự án trồng trái cây dự kiến đem về doanh thu gần 2.600 tỷ đồng cho HNG trong năm 2017, trong khi bò và mủ cao su chỉ đạt 1.985 tỷ đồng, thấp hơn 24%.

Xem thêm: Cập nhật tất cả các tin tức về thị trường chanh dây

Công ty cho biết sẽ tận dụng quỹ đất dôi dư tại Việt Nam, Lào và Campuchia để trồng chuối, thanh long và hơn 10 loại trái cây khác; chăm sóc gần 49.000 ha cao su.

cơ cấu doanh thu năm 2017 của HNG
cơ cấu doanh thu năm 2017 của HNG

Năm 2017, HNG sẽ tiếp tục chăm sóc các vườn cây cao su, cọ dầu và trồng mới một số loại cây ăn quả khác trên diện tích đất dôi dư tại Việt Nam, Lào và Campuchia.

HĐQT cũng đề xuất cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát có tên sau đây:

  1. Ông Nguyễn Xuân Thắng – Thành viên Hội đồng Quản trị
  2. Ông Lê Hồng Phong – Trưởng Ban Kiểm soát
  3. Bà Đào Định Phương – Thành viên Ban Kiểm soát

Đồng thời HNG sẽ tiến hành bầu bổ sung thêm 1 thành viên HĐQT và 2 thành viên Ban kiểm soát mới.

Năm 2016, HNG đạt doanh thu thuần là 4.776 tỷ đồng, tăng 1%; lỗ sau thuế là 1.020 tỷ đồng.

Trong các ngành nghề kinh doanh năm 2016, ngành chăn nuôi bò thịt vẫn là ngành mang lại doanh thu chủ yếu cho Công ty, đạt mức doanh thu 3.469 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng gần 73% trong cơ cấu tổng doanh thu và tăng 37% so với năm 2015.

Ngày 30/6 tới đây, HNG sẽ tiến hành tổ chức ĐHCĐ dự kiến tại Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai, số 1 Phù Đổng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

LEAVE A REPLY